Dones i educació

Data: 18-20 de novembre de 2010
Lloc: Olot

És un fet innegable la importància que les dones han tingut en l’àmbit educador (familiar, escolar, etc.). Malauradament la majoria de les aportacions i estudis històrico-educatius fan referència al treball fet pels seus companys, els homes. Poca cosa sabem del paper que les dones han jugat en l’educació al llarg dels tres darrers segles, en la modernitat i en l’època contemporània. Es coneixen noms com rosa sensat, Francesca Bonnemaison, Dolors Monserdà, Carme Karr, Leonor Serrano, etc,. —per posar un exemple del passat segle xx—, però en falten molts d’altres que treballaren individualment o col·lectivament en poblacions i comarques del nostre territori, dins i fora de l’escola: ateneus, fàbriques, etc. És per això que volem recuperar part de la tasca feta per les dones en el camp educatiu, ja sigui a l’escola o en altres nivells: colònies, escoltisme, centres d’esplai, centres excursionistes, biblioteques, política, sindicats, etc.

 Programa