Junta

Els membres de la junta són els següents:

President: M. del Carmen Agulló Díaz
Vicepresidentes: Jordi García Farrero
Francesca Comas i Rubí
Tresorer: Josep Casanoves Prat
Secretària: Montserrat Gurrera Lluch
Vocals: Jordi Brasó Rius
Wilson Ferrús Peris
Carme Garcia Yeste
Sara González Gómez
Glòria Jové Monclús
Antoni Tort i Bardolet
David Pujol Fabrelles
Delegat de la revista EdH: Pere Fullana Puigserver
President d’honor: Salomó Marquès Sureda
Delegat de l’IEC: Bernat Sureda i Garcia