Actualització de dades

Modifiqueu o amplieu les vostres dades
seguint les indicacions següents:
Utilitzeu les credencials:
Usuari/usuària:     (el vostre NIF sense cap guionet ni cap espai)
Contrasenya:       (la que heu introduït durant el procés d’alta com a soci/sòcia)
Si voleu canviar la contrasenya o no la recordeu, podeu utilitzar els accessos habilitats a aquest efecte a la pàgina d’accés.