Junta

Els membres de la junta són els següents:

President: Joan Soler i Mata
Vicepresidentes: M. Carme Agulló Díaz
Francesca Comas i Rubí
Tresorer: Jordi García Farrero
Secretari: Julià Vilar i Herms
Vocals: Jordi Brasó Rius
Wilson Ferrús Peris
Carme Garcia Yeste
Sara González Gómez
Montserrat Gurrera Lluch
David Pujol Fabrelles
Antoni Tort i Bardolet
Delegat de la revista EdH: Xavier Motilla i Salas
President d’honor: Salomó Marquès Sureda
Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito