Una publicació de Pagès editors recull la trajectòria dels membres de la família de Frederic Godàs i Vila (Lleida, 1910 – Barcelona, 1997), que fou el primer president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

L’autor del llibre és Francesc Godàs i Bastida, fill del matrimoni de Frederic Godàs i Vila i Felisa Bastida i Baile i net dels fundadors del Liceu Escolar de Lleida, va néixer a Osca (1947) on residia aleshores la família. Fins als nou anys va viure a Esplucs (la Llitera), poble natal de la seva mare, que feia de mestra. A Barcelona va estudiar el batxillerat a l’institut Jaume Balmes i els estudis universitaris a l’Institut Químic de Sarrià. Durant tota la vida laboral va exercir com a responsable de qualitat a l’empresa Martini & Rossi. També durant vuit anys va ser regidor a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

La publicació fa un homenatge als cinc germans Godàs Vila: Frederic Godàs i Vila i l’esposa Felisa Bastida Baile (la part més extensa del llibre, pp. 13-116) i, a continuació, dibuixa el perfil de l’Enric, Víctor, Maria i Elvira Godàs i Vila, establint un arbre familiar, amb referències a Frederic Godàs i Legido, el fundador del Liceu Escolar de Lleida. El llibre, escrit amb un to personal i amb documentació familiar inèdita, com el retrat de Frederic Godàs sobre el seu amic i company Joaquim Maurín, que va ser professor del Liceu Escolar, completa els diversos estudis que hi ha sobre la institució lleidatana (per exemple, el d’Hermínia Esteban, Més que una escola: Frederic Godàs i el Liceu Escolar de Lleida (1906-1920) de l’any 2006; i el de Ferran Aisa, El Liceu Escolar de Lleida (1906-1937) de l’any 2013). Fent servir les paraules del mateix autor: “Basant-me en l’arxiu familiar i en les confidències dels mateixos protagonistes, he reunit dades suficients per escriure sobre una família profundament arrelada a Lleida i a la qual, els exilis, exterior i interior, van allunyar de la ciutat”.

L’any 1997, en el núm. 3 de la revista Educació i Història, Jordi Monés i Pujol-Busquets va escriure un extens article d’homenatge sobre Frederic Godàs i Vila, primer president de la nostra societat i president honorari de la mateixa, en ocasió del seu traspàs. Podeu llegir l’article sencer a: http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/article/view/642/51426

Sobre una altra germana de la família, el professor Jordi Garcia Farrero va presentar la comunicació “Elvira Godàs i Vila: l’experiència del CENU en primera persona”, en les XIX Jornades d’Història de l’Educació celebrades a Olot l’any 2010 (disponible a: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3417316). Així com també va escriure el capítol sobre la mateixa Elvira Godàs dins la publicació Vint mestres i pedagogues catalanes del segle XX (2015).

El professor i especialista en historia de l’educació social Carlos Sánchez-Valverde, va publicar l’article “Frederic Godàs i l’educació social: les intuïcions d’un precursor de la normalització” a la revista Temps d’Educació, num. 37 de l’any 2009 (disponible a: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/59070/1/627990.pdf ). Ell mateix, conjuntament amb Benet Gordaliza, va publicar també dos complets articles sobre el Grup Benèfic Wad Ras, una institució dirigida per Frederic Godàs i Vila durant els anys 1936 i 1937, en el número 30 de l’any 2017 de la revista Educació i Història (disponible a:
http://revistes.iec.cat/index.php/EduH/issue/view/9538/showToc).