Lloc: a la Sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears

Data: 14 de maig de 2019

Programa