Exposició:

Pepita i Elisa Úriz Pi. De Badostáin a Berlin Oriental. Història i compromís de les germanes Úriz

Conferència:

Dia: 13 de maig a les 17.00 h

Lloc: Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat de Lleida

Programa

Més informació publicada a Presència (6/11/2016)

Pàgina 32

Pàgina 33

Pàgina 34

Pàgina 35

Pàgina 36