En el decurs de l’assemblea extraordìnària de socis del dia 15 de maig va ser escollida la nova Junta Directiva de la Societat, d’acord amb el procediment establert pels estatuts de l’entitat quedà constituïda de la manera següent:

President: Joan Soler i Mata
Presidents d’honor: Jordi Monés i Pujol-Busquets
Salomó Marquès Sureda
Vicepresidentes: M. Carme Agulló Díaz
Francesca Comas i Rubí
Tresorer: Ramon Tarròs i Esplugas
Secretari: Julià Vilar i Herms
Vocals: Bernat Sureda García (director publicacions)
Xavier Motilla Salas (secretari publicacions)
Maximiliano Fuentes Codera
Montserrat Gurrera Lluch
Xavier Laudo Castillo
Alejandro Mayordomo Pérez
Isabel Miró Montoliu
Àngel Moreu Calvo
M. Pilar Navarro Rodríguez
Antoni Tort i Bardolet
Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito

Seguidament, tingué lloc la presentació del número 25 de la revista Educació i Història. Monogràfic sobre «Democràcia i educació al segle XX». A càrrec del senyor Jaume Carbonell Sebarroja, i la intervenció dels dos coordinadors del monogràfic: el senyor Jordi Feu Gelis i la senyora Núria Simó Gil.