Data: 3 de desembre de 2004
Lloc: Universitat de Vic

La història de l’’educació i de l’escola en el medi rural durant els darrers cent anys és la història d’’un abandonament i, a la vegada, d’una lluita per la supervivència i la renovació pedagògica. El balanç té llums i ombres. Per una banda, ens presenta la història de la ventafocs o la parenta pobra del sistema educatiu espanyol. En molts moments històrics és la història de la pitjor de les polítiques educatives: l’’absència de qualsevol política en relació amb l’’educació del món rural. Però des d’’un altre punt de vista, el balanç també ens presenta iniciatives, propostes i experiències pedagògiques que entronquen directament amb els moviments renovadors i de lluita per la millora de l’’educació pública.

Per analitzar i construir aquest balanç de l’’escola rural al llarg del segle XX, la Societat d’’Història de l’’Educació dels Països de Llengua Catalana i la Facultat d’’Educació de la Universitat de Vic us conviden al Seminari d’’Història de l’Educació sobre el tema «L’’escola rural, balanç d’’un segle».

A partir de tres ponències centrades en tres períodes històrics ben marcats —la Segona República, el franquisme i la transició i l’etapa democràtica—, volem proposar als participants un marc per al debat i la reflexió col·lectius. Des d’’una perspectiva historicoeducativa, el Seminari vol aportar nous elements per a la construcció d’una escola rural arrelada al territori i adequada a les necessitats i als reptes de la societat global d’’avui.

Programa en pdf

Organitzat conjuntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.