Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (carrer d’Emili Grahit, 77)
Dia: Divendres 7 d’octubre de 2005

Programa

9’30 hores – 11 hores
Memoria y olvido en la Historia de la educación, a càrrec del Dr. Juan Manuel
Fernández Soria, professor d’Història de l’Educació a la Universitat de València.
Pausa cafè

11’30 hores -13’30 hores
Possibilitats i risc de les fonts orals en la investigació històrico-educativa, a
càrrec de la Dra. M. del Carme Agulló Díaz, professora d’Història de l’Educació a la
Universitat de València.
La reconstrucción de la memoria escolar a través de las autobiografías, a càrrec
de la Dra. Mercedes Suárez Pazos, professora de Didàctica de la Universidade de Vigo,
centre d’Ourense.

14’30 hores
Dinar