Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Lloc: Palma de Mallorca
Dies: del 17 al 19 de novembre de 2005

L’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, convoca en un acte conjunt les XVII Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans i les XXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals.

La temàtica de les jornades se centra en l’anàlisi de la lectura al llarg de la història de l’educació. Es podran presentar comunicacions dintre d’aquesta temàtica central, ajustant-se a alguna de les seccions següents:

1. Lectura i educació com a elements de debat i reflexió al llarg de la història.

2. Ensenyar i aprendre a llegir al llarg de la història (accés a la lectura: alfabetització, mètodes i materials per a l’ensenyança de la lectura, sistemes de lectura, etc. )

3. Espais i contexts per a la lectura i el seu foment al llarg de la història (biblioteques i centres de lectura (biblioteques populars, biblioteques municipals, Casinos i Ateneus, Cercles obrers), programes i activitats per al foment de la lectura, campanyes de divulgació de la lectura, cercles de lectors, etc…)

4. Lectures educatives al llarg de la història (novel·les, llibres infantils i juvenils, contes, rondalles, llibres escolars de lectura, col·leccions d’obres de lectura, etc.)