Lloc:  Xàtiva, a la Casa de la Cultura
Dies: 31 de març i 1 d’abril de 2006

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, juntament amb el Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València, i amb la col·laboració d’Amics de La Costera i el Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle de la Universitat de València, ha organitzat el primer seminari en ocasió del 75 aniversari de la II República. La Societat preveu fer dos seminaris més dintre d’aquest cicle commemoratiu, el primer a Barcelona i el segon a Mallorca, que aniran adreçats a analitzar i debatre la realitat de l’escola de la República en temps de pau i de guerra, i les conseqüències d’aquesta a través de la depuració i l’exili, tant interior com exterior.

Aquest primer seminari ha tingut lloc a la Casa de la Cultura de Xàtiva, i ha comptat amb tres ponències que han encapçalat i encetat el debat posterior:

• Antecedents del pensament educatiu republicà a Espanya. Per Eugenio Otero Urtaza, de la Universidad de Santiago de Compostela.
• El pensament educatiu republicà: utopia o realitat? Per Antonio Molero Pintado, de la Universidad de Alcalà de Henares.
• Actualitat del pensament educatiu republicà. Per Antoni J. Colom Cañellas, de la Universitat de les Illes Balears.

Programa en pdf