Data: 9 i 10 de novembre de 2006
Lloc: Palma, Universitat de les Illes Balears. Aula de Graus de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

Organitza: Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana
Col·labora: Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears

Programa en pdf