«Resistència al franquisme i educació no formal»

Banyoles, novembre de 2007

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), la Societat d’Història de l’Educació als Països de Llengua Catalana (SHEPLLC) i la Universitat de Girona, amb la col·laboració d’institucions i entitats diverses, dediquem aquest Col·loqui de Tardor 2007 a l’estudi de la resistència durant la dictadura franquista (1939-1975) en l’àmbit no escolar.

Actualment, ja hi ha força estudis publicats sobre l’escola a l’època franquista i són prou conegudes les propostes de renovació pedagògica i de resistència cultural durant els anys de la dictadura. En canvi, falten estudis que ens permetin conèixer la resistència contra el franquisme en l’àmbit de la societat civil, per exemple, ateneus, centres excursionistes, centres parroquials, associacions culturals, grups de teatre, orfeons i corals, revistes i altres publicacions, moviment escolta, casals i colònies, etc., activitats que s’adreçaven a la conscienciació i formació cívica com a forma de resistència activa a la dictadura.

L’objectiu d’aquestes jornades és el de recollir la memòria històrica de l’època franquista en el camp de l’educació no escolar. En concret, es pretén recollir la història que en aquest camp d’estudi varen portar a terme entitats civils i religioses i, en la mesura del possible, també el testimoni dels mateixos protagonistes. Es tracta de mostrar aquelles activitats que durant la dictadura franquista maldaren per mantenir viva la nostra llengua, la nostra història, la nostra cultura, malgrat la voluntat de les autoritats franquistes per uniformar la societat i anorrear tot allò que comportava pluralitat i diversitat.

Àmbits temàtics

  1. La resistència durant el primer franquisme (1939-1955)
  2. La resistència durant el franquisme consolidat (1956- 1975)
  3. Biografies i memòria oral. Els estudis locals en el camp historicoeducatiu

Organitzen:

Centre d’Estudis Comarcal de Banyoles
Departament de Pedagogia, Universitat de Girona
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana
Ajuntament de Banyoles
Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Col·laboren:

Institut d’Estudis Catalans
Diputació de Girona
Patronat Francesc Eiximenis