Plataformes socioculturals i identitat nacional

Data: 2 de desembre de 2011 a les 9.30 hores
Lloc: Palma, Aula Magna de l’edifici Gifreu Cifré de Colonya de la Universitat de les Illes Balears
Programa

En el decurs de la jornada, Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, pronunciarà la conferència «Plataformes culturals i socials, moviment associatiu i identitat a la contemporaneïtat». Se celebraran també les taules rodones «Identitat i plataformes socioculturals al final del franquisme» i «Recerca i identitat: la Societat d’Història de l’Educació als Països de Llengua Catalana».

Organitza: Societat d’Història de l’Educació als Països de Llengua Catalana (IEC) i Universitat de les Illes Balears